Uavhengig kontroll skal foregå i byggeperioden

Kontrollen skal først og fremst foregå i byggeperioden og ivareta sammenhengen mellom prosjektering og utførelse.

Uavhengig kontroll og kommunalt tilsyn

Plan- og bygningsloven (pbl) og Byggesaksforskriften (SAK17) stiller krav om uavhengig kontroll av lekkasjetall. I tiltaksklasse 1 er det krav om lufttetthetsmåling av nye boliger. I tiltaksklasse 2 og 3 er det krav om måling av lufttetthet på alle søknadspliktige tiltak.

Tiltakshaver skal engasjere kontrollforetak for å gjennomføre uavhengig kontroll. Kontrollen skal først og fremst foregå i byggeperioden og ivareta sammenhengen mellom prosjektering og utførelse. Kontrollerende skal blant annet sjekke at kvalitetssikring er utført i henhold til rutiner.

Kommunen kan føre tilsyn med lufttettheten, både ved prosjektering, utførelse, og i ferdig bygning. Kommunen kan se på om kvalitetssikringssystemet er tilstrekkelig og i bruk, og/eller selv kontrollere lufttettheten.

Er du klar for å finne verdien av ditt hjem?

Send oss en e-post, så svarer vi fortløpende når vi har mulighet.

Krav til tetthet

Bygningens lekkasjetall er en av forutsetningene i energiberegningen som skal dokumentere at bygningen oppfyller kravene til forventet energibehov i Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK17).

Tetthetsmåling må gjennomføres for å dokumentere at den ferdige bygningen oppfyller krav i TEK17, og eventuelle ekstra krav i kravspesifikasjonen. Dersom målingen viser at bygningen ikke oppfyller forutsatte krav, må man gjøre tiltak for å tilfredsstille krav i henhold til forskrift og/eller kravspesifikasjon.
Krav til lekkasjetall i TEK17 er vist i tabell 31.

Krav til lekkasjetall i TEK17 gjelder bygningens klimaskjerm. TEK17 stiller i tillegg krav til tetthet i innvendige skillekonstruksjoner, for å hindre brann-, lukt- og lydsmitte.

Både bygningslovgivningen, og oppdragsgiver stiller krav til prosjektering og utførelse av arbeider i våtrom. Kvalitetssystemet skal brukes til å dokumentere at kravene er oppfylt.

Kvalitetssikring er alle aktiviteter som bidrar til at foretaket gjør jobben riktig første gang. Systemet for kvalitetssikring består av flere deler:

  • rutiner for å sikre at prosjektering og utførelse gjøres riktig
  • rutiner for å kontrollere prosjektering og utførelse
  • beskrivelsen av disse rutinene (kalles også dokumentasjon av KS-rutiner)
  • bruk av rutinene for riktig prosjektering og utførelse
  • gjennomføring av kontroll i henhold til rutinene
  • dokumentasjon av at rutinene er benyttet
  • dokumentasjon av resultatet av kontrollen
  • kontroll og dokumentasjon av at eventuelle avvik er rettet

I søknadspliktige tiltak med krav om ansvarsrett krever også myndighetene dokumentert kvalitetssikring.

Uavhengig av søknadsplikt og krav om ansvarsrett skal man kunne dokumentere at byggteknisk forskrift er fulgt og at man har benyttet produkter med tilfredsstillende dokumentasjon.

Ta kontakt for en fri, uforpliktende samtale og konsultasjon rundt våre tjenester.

Trenger du takst tjenester?

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle