Vet du verdien av ditt hjem?

Verditakst er flott hvis du skal refinansiere lånet ditt, skal låne mer penger med boligen som panteobjekt eller trenger en verdifastsettelse til et arveoppgjør.

Vi bryr oss om kundeservice og gjør hele prossessen enklest mulig for deg!

Verditakst er en verdivurdering av eiendommen. Dette er den vanligste form for takst. Taksten sier bare noe om hvordan boligen er på overflaten. I taksten beskrives det som sees, f.eks fliser og utstyr på badet, overflatematerialer inn og utvendig, kjøkkeninnredning med utstyr på kjøkkenet. Taksten sier lite om bygningens tekniske tilstand,

Ut fra byggeår og hvilke inntrykk det gis av boligen slik den fremgår ved befaring settes en teknisk verdi på boligen. Denne baserer seg på dagens kostnad ved å sette opp en tilsvarende bolig med dagens krav, fratrukket de mangler som en eldre bolig har. For eksempel mindre isolasjon, endrede krav til elektrisk opplegg, ventilasjon med mer.

Når eiendommer får høye verdier selv om boligen fremstår som gammel og slitt er det beliggenhet og tomteverdien som er utslagsgivende.

Taksten er flott hvis du skal refinansiere lånet ditt, skal låne mer penger med boligen som panteobjekt eller trenger en verdifastsettelse til et arveoppgjør.

Ved salg anbefales boligsalgsrapport eller tilstandsrapport.

 

takstbilde
takst-lokale