Hva er ditt hjems tilstand?

En tilstandsrapport er en detaljert beskrivelse av den tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand en bolig befinner seg i.

Vi bryr oss om kundeservice og gjør hele prossessen enklest mulig for deg!

En tilstandsrapport er en detaljert beskrivelse av den tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand en bolig befinner seg i.

Tilstandsrapport kan leveres med og uten kostnadsoverslag.

En tilstandsrapport er en tilstandsbeskrivelse utført i henhold til Nito takst sine regler og NS3424/3451. ”Nivå 1” er registreringsnivået, basert på kun visuelle observasjoner uten inngrep i byggverket, eventuelt supplert med enkle målinger.

NS 3424 angir at Tilstandsgrader (Tg) fra 0 – 3 skal benyttes for å angi grader av tilstandsvekkelse.

0 : ingen symptomer,
1 : svake symptomer,
2 : middels kraftige symptomer,
3 : kraftige symptomer.

Tilstandssvekkelser angis ikke for bygningsdeler hvor Tg 0 er registrert.

Kan også benyttes i steden for en boligsalgsrapport.

takstbilde
takst-lokale