Er hjemmet ditt isolert nok?

Termografering lokaliserer og dokumenterer varmeisoleringsevne og kan avdekke luftlekkasjer.

Vi bryr oss om kundeservice og gjør hele prossessen enklest mulig for deg!

Termografering lokaliserer og dokumenterer varmeisoleringsevne og kan avdekke luftlekkasjer. Metoden egner seg godt til å kontrollere en bygnings termiske og energimessige egenskaper, spesielt der man ønsker å få overblikk over større arealer eller der bildeinformasjon har særlig verdi. Termografering gir ikke en nøyaktig beskrivelse av varmeisoleringsevne, U-verdier eller størrelsen på luftlekkasjer.

Bruksområder

De viktigste bruksområdene for bygningstermografering er å:

  • lokalisere luftlekkasjer, kuldebroer og andre kilder til varmetap.
  • finne fukt i konstruksjoner.
  • studere tekniske installasjoner i bygninger, som kjøletak, varmekabler og -rør, elektriske installasjoner

Sammen med nøyaktig termometermåling kan termografering også brukes til å få en god forståelse av strålingsegenskapene til overflatene i bygninger (emissiviteten).  Termografering gir mest nøyaktig temperatur når utstyret blir brukt fra innsiden av bygninger.

takstbilde
takst-lokale