Vi har 20 års erfaring med skadetaksering

Skadetaksering er som utgangspunkt en faglig vurdering som har til hensikt å avdekke hva som er skadet, og omfanget av skaden.

Vi bryr oss om kundeservice og gjør hele prossessen enklest mulig for deg!

Vi utfører oppdrag for flere forskjellige forsikringsselskap og har 20 års erfaring med skadetaksering. Dette kan være alt fra små vannskader på kjøkken, til store naturskader etter flom og storm/orkan.

Vårt oppdrag er å besiktige skaden, utforme en komplett og uavhengig rapport med kalkyle for å reparere skaden. Mandatet vårt blir bestemt av oppdragsgiver (forsikringsselskapene), men selve takseringen foregår på et objektivt nivå – uten hensyn til hvem som er oppdragsgiver.

Når en eiendom får skade, vil forsikringsselskapet ofte kontakte en skadetakstmann for å sikre et profesjonelt og objektivt grunnlag for erstatningen. I noen tilfeller får takstmannen også oppdrag med å styre og følge opp reparasjonsarbeidene for å sikre at skaden blir reparert og verdier ivaretas.

Ved større skader er det vanlig å benytte skjønn som oppgjørsform. Forsikringsselskapet og skadelidte velger hver sin skjønnsmann som skal bli enige om erstatningen med bindende virkning.

Skadetaksering er som utgangspunkt en faglig vurdering som har til hensikt å avdekke hva som er skadet, og omfanget av skaden.
Skaden kan være oppdaget, og oppgaven videre blir da å kartlegge omfanget av skaden. Andre ganger kan det være usikkert om der foreligger en skade. Oppgaven kan være å finne ut hvorvidt noe er bygget i henhold til gjeldende lover, regler eller kutymer – i motsatt fall vil avviket mellom hvordan noe er bygget målt opp mot hvordan det skulle ha vært bygget være
”skaden”.

Naturskade

Skader som skyldes skred, storm, stormflo, flom, jordskjelv eller vulkanutbrudd er definert som naturskader. Naturskader takseres av takstmenn som er godkjent som naturskadetakstmenn av Norges Naturskadepool.

Reklamasjonstakst

Hvis du oppdager at det foreligger en mangel, skade eller dårlig håndverk, må du reklamere så raskt som mulig. Reklamerer du for sent, kan du i verste fall miste retten til å gjøre kravet ditt
gjeldende. Reklamasjonstaksten utføres som en uavhenging rapport. Den absolutte reklamasjonsfristen er fem år. Fristen begynner å løpe når arbeidet er avsluttet, eller fra den dagen du tar over din bolig.

Å reklamere betyr å varsle håndverkeren eller selger av boligen at det foreligger en mangel. Du bør reklamere skriftlig for å dokumentere at reklamasjon er skjedd innen de nevnte fristene. E-post er godt nok!

Verditakst
Verditakst