Byggelånskontroll og forhåndstakst

For å finansiere et nytt byggeprosjekt kan det være greit med en forhåndstakst som sier hva eiendommen vil være verdt når boligen er ferdig oppført.

Vi bryr oss om kundeservice og gjør hele prossessen enklest mulig for deg!

Bank/lånegiver forlanger normalt en byggelånskontroll og et budsjett i forbindelse med at det ytes et kortsiktig lån i byggetiden. Utbetalinger av dette kortsiktige lånet skal skje i takt med fremdriften på byggeplassen. For å ha tilsyn med dette må du som byggherre betale kontrollgebyr til bank/lånegiver. Kontrollen har først og fremst til hensikt å unngå økonomisk tap for bank/lånegiver dersom entreprenøren ikke er i stand å fullføre kontraktsforholdet.

Hvordan kan en byggelånskontroll foregå?

Ved normale forhold vil det være tilstrekkelig med 3 byggeplassbesøk i løpet av  byggeperioden. Disse besøk legges opp etter betalingsintervallene til utførende entreprenør.

  1. Første besøk kan være ved oppsatt råbygg.
  2. Andre besøk kan være når bygget er innvendig klart til maling.
  3. Tredje besøk kan være ved overlevering.

Når bygget er ferdigstilt foretaes ofte en avsluttende verditakst. Denne kan brukes til å få konkurrerende tilbud på langsiktig finansiering, noe som ofte er svært lønnsomt.

Dokumenter

I forbindelse med byggelånskontroll trenger vi alle kontraktsdokumenter, tegninger og budsjett.
Vi gjør spesielt oppmerksom på at byggelånskontroll kun rapporterer fremdrift. Her utføres INGEN teknisk kontroll. Det må byggherre selv stå ansvarlig for, eller kjøpe som tilleggslevering.

Det er ingen ting i veien for at samme firma både kan utføre byggelånskontroll og en teknisk byggekontroll.

Verditakst
Verditakst