Med termografering kan du se hvor huset ditt lekker varme

Lekkasjer og mangelfull isolering er en stor belastning, både når det kommer til huseiers økonomi og inneklima. Ofte kan enkle tiltak, ha en positiv innvirkning på redusert varmetap.

Hva er termografering?

Luftlekkasjer gir energitap av boligen, ved at varm luft forsvinner ut og kald luft trekkes inn.  Lekkasjer i tak, vegger, vindusåpninger og dører medfører varmetap – som igjen påfører unødvendig høye strømutgifter. Ved hjelp av termografering, avdekkes luftlekkasjer, slik at det kan utbedres.

Ved hjelp av termografering kan takstmann kontrollere hvor godt isolert boligen er, eller om det foreligger områder eller overganger der utførelsen av dette er mangelfull. Dårlig eller mangelfull isolering kan føre til økt risiko for kondens og grunnlag for muggsopp – noe som igjen har en negativ påvirkning på inneklima.

Ved bruk av termografering kan det avdekkes eventuelle skader og byggefeil, uten faktiske inngrep. Alle overflater gir varmestråling, og med et termografikamera registreres intensiteten av denne strålingen. Forskjeller og uregelmessigheter i overflatetemperaturen, bidrar til å avsløre disse forholdene.

Fordeler med termografering

 • Kan lese temperaturer med stor nøyaktighet, på avstand og uten berøring av overflaten.
 • Avdekker ofte enkelttiltak som behov for bedre isolering rundt vinduer og dører, samt tetting av sprekker.
 • Du får et solid grunnlag for å innhente faglige råd om utbedringer av bolig.
 • Termografering kan også benyttes til kontroll av overoppheting i elektriske anlegg.

Er du klar for å finne verdien av ditt hjem?

Send oss en e-post, så svarer vi fortløpende når vi har mulighet.

Når benytte seg av termografering?

Termografering er den beste metoden for å avdekke hvor luftlekkasjer er i en bolig. Dette gjøres ved at det samtidig skapes et undertrykk i boligen, ved hjelp av en vifte som monteres i ytterdøren. Vi anbefaler bruk når:

 • Har over gjennomsnittet høye strømkostnader – uten en god forklaring.
 • Opplever kalde gulv og trekk i bolig.
 • Har mistanker om soppvekst eller muggskader.
 • Planlegger rehabilitering eller større endringer av din bolig
 • Ved kjøp og salg av bolig.
 • Kvalitetskontroll av nybygg før overtagelse.
 • Har en bolig yngre enn 5 år og mistenker dårlig utført byggearbeid (grunnlag for reklamasjon)

Hvilke krav stiller byggeforskriftene?

Byggeforskriftene krever at boligen skal ha ventilasjon som sikrer et forsvarlig inneklima i boligen, at ventilasjonen skal være tilpasset det enkelte roms funksjon og at kjøkken, sanitærrom og våtrom skal ha avtrekk. Naturlig infiltrering av luft kan bidra til dette, men det beste er at boligen er uten luftlekkasje og hvor luftbehovet dekkes av et ventilasjonsanlegg.

Byggeforskriftene sier også at bygningsdeler og konstruksjoner skal være slik utført at det ikke gir mugg-, soppvekst, eller andre hygieniske problemer. Det er ikke bare viktig for den fysiske boligen, men også for beboernes helse. Termografering av boligen kan bidra til å avdekke luftlekkasjer som kan føre til fukt- og soppskader.

Tillatt luftlekkasje etter byggeforskrift måles som antall luftvekslinger pr. time, dvs hvor mange ganger bygningens volum skiftes ut iløpet av en time – ved en trykkforskjell på 50 pa (tilsvarende at det blåser ca 9 m/s, eller frisk bris). De nye kravene for småhus og boligblokker <_ 0,6 målt ved 50 pa trykk b For passivhus er kravet 0,6 luftvekslinger per time.

Luftlekkasjer utover kravene satt gjennom de gjeldende byggeforskrifter ved bygging av bolig, er avvik som faller under samme reklamasjonsregler, som andre feil og mangler.

Ta kontakt for en fri, uforpliktende samtale og konsultasjon rundt våre tjenester.

Trenger du takst tjenester?

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle