Vi har 20 års erfaring med skadetaksering

En skadetakst inneholder skadeårsak, skadeomfang og en kostnadsberegning på reparasjonsarbeidet.

Vi takserer skaden, rapporterer og styrer reparasjonsarbeidet.

Når uhellet først er ute og boligen pådrar seg skader som følge av enten brann, vann, innbrudd eller naturskader – vil forsikringsselskapet i de fleste tilfeller kontakte en skadetakstmann, for å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatning.

Vårt oppdrag i rollen som skadetakstmenn er å besiktige skaden, for deretter å utforme en komplett og uavhengig rapport med et kostnadsoverslag for utbedring av skaden. Mandatet vårt blir bestemt av oppdragsgiver (forsikringsselskapene), men selve skadetakseringen foregår på et objektivt nivå – uten hensyn til hvem som er oppdragsgiver. I noen tilfeller blir også takstmann ansvarlig for å styre og følge opp reparasjonsarbeidet, for å sikre at de nøyaktige skadene blir reparert og verdiene ivaretatt.

Vi har utført oppdrag for en rekke forskjellige forsikringsselskap og har nå opparbeidet oss over 20 års erfaring med skadetaksering. Dette har vært alt fra små vannskader på kjøkken, til store naturskader etter flom og storm/orkan. Vi har også erfaring innen en bred skala av tilfeller tilknyttet bla: skadedyr, insekter, sopp, soppsporer, brann, fukt, råte, vann, korrosjon m.m

Ved større skader er det vanlig å benytte skjønn som oppgjørsform. Forsikringsselskapet og skadelidte velger hver sin skjønnsmann som skal bli enige om erstatningen med bindende virkning.

Skadetaksering er som utgangspunkt en faglig vurdering som har til hensikt å avdekke hva som er skadet, og omfanget av skaden. Skaden kan være oppdaget, og oppgaven videre blir da å kartlegge omfanget av skaden.

Er du klar for å finne verdien av ditt hjem?

Send oss en e-post, så svarer vi fortløpende når vi har mulighet.

Reklamasjonstakst

I noen tilfeller kan det fremstå som usikkert om det foreligger en skade. Oppgaven kan i disse tilfeller være å finne ut hvorvidt noe er bygget i henhold til gjeldende lover, regler eller kutymer – i disse tilfellene er aktuelt med en reklamasjonstakst.

Hvis du oppdager at det foreligger en mangel, skade eller dårlig håndverk på din bolig, må du reklamere så raskt som mulig. Det å reklamere betyr å varsle håndverkeren eller selger av boligen at det foreligger feil eller mangler. Reklamerer du for sent, kan du i verste fall miste retten til å gjøre kravet ditt gjeldende.

Den absolutte reklamasjonsfristen er fem år. Fristen begynner å løpe når arbeidet er avsluttet, eller fra den dagen du tar over din bolig. Du bør reklamere skriftlig for å dokumentere at reklamasjon er skjedd innen de nevnte fristene – her er epost godkjent som dokumentert reklamasjon.

Hva gjør en takstmann ved en reklamasjonstakst?

Reklamasjonstaksten utføres som en uavhenging rapport.

  • Takstmann foretar en objektiv teknisk vurdering av de reklamerte forholdene.
  • Takstmann kartlegger årsak og omfang.
  • Takstmann gjennomgår gjeldende kontrakter og avklarer referansenivå.
  • Takstmann vurderer forventet levetid for byggverk/bygningsdeler
  • Takstmann fremlegger en reparasjonbeskrivelse og en beregning på reperasjonkostnader.
  • Takstmann foretar ikke en juridisk vurdering.

Naturskade

Skader som skyldes skred, storm, stormflo, flom, jordskjelv eller vulkanutbrudd er definert som naturskader. Naturskader takseres av takstmenn som er godkjent som naturskade takstmenn av Norges Naturskadepool.

Ta kontakt for en fri, uforpliktende samtale og konsultasjon rundt våre tjenester.

Trenger du takst tjenester?

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle