Er ditt bygg lufttett?

I bygninger med høy luftfuktighet vil luftlekkasjer føre til at bygningen er spesielt utsatt for fuktskader.

Energibehov

Sjekk ditt bygg angående lufttetting. Luftlekkasjer gjennom klimaskjermen kan stå for en betydelig andel av en bygnings varmetap. Utilsiktede luftlekkasjer gir ukontrollert tilførsel av kald uteluft som må varmes opp. Luftlekkasjer svekker isolasjonsevnen til bygningskroppen slik at varmetapet blir større og energibehovet øker. For bygninger med ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning, vil luftlekkasjer gjennom klimaskjermen føre til at en del av luftutskiftingen skjer utenom varmegjenvinneren, og dermed øker energibehovet til oppvarming.

Figuren viser et eksempel på effekten av å bedre lekkasjetallet sammenliknet med effekten av å øke isolasjonstykkelsen i veggene.

Komfort

Luftlekkasjer gjennom klimaskjermen kan gi redusert komfort på grunn av trekk og lave overflatetemperaturer. Kalde golv i randsoner og trekk rundt vinduer er typiske eksempler.

Er du klar for å finne verdien av ditt hjem?

Send oss en e-post, så svarer vi fortløpende når vi har mulighet.

Fuktproblemer

Luftlekkasjer i bygningskonstruksjonen kan føre til fuktproblemer:

  • Varm, fuktig inneluft kan trekke gjennom sperresjiktet, utover i konstruksjonen og kondensere.
  • Regnvann kan lekke inn i konstruksjonen gjennom utettheter i vindsperra.
  • I underetasjer og kjellere er det vanligvis undertrykk. Undertrykk kan medføre at fuktig luft fra grunnen suges inn gjennom utettheter i konstruksjonen. Luftlekkasjer fra grunnen kan trekke med seg fritt vann og fuktig luft, og er spesielt kritisk for innvendig isolerte kjellervegger hvor det kan oppstå kondens mot den kalde delen av veggen.

I bygninger med høy luftfuktighet, for eksempel svømmehaller, trykkerier, driftsbygninger i landbruket og lokaler for næringsmiddelforedling, vil luftlekkasjer føre til at bygningen er spesielt utsatt for fuktskader. For slike bygninger er det svært viktig å unngå kompliserte detaljer i damp- og vindsperresjiktet, som gjennomgående bjelker eller mange nivåforskjeller på golv.

Luftkvalitet

Ukontrollerte luftlekkasjer gjennom klimaskjermen gjør at lufta går utenom filter i ventilasjonsanlegg, og det kan medføre redusert luftkvalitet. Utettheter mot grunnen kan gi økt tilførsel av radon.

Utettheter mellom ulike bruksenheter, for eksempel leiligheter, kan gi mulighet for spredning av mat- og røyklukt. I tillegg reduseres lydisolasjonen, og lekkasje av røyk- og branngasser kan gi raskere spredning av brann enn forutsatt.

Klimaskjerm
Prinsipp for kontinuerlig sperresjikt i klimaskjerm. Blå farge viser vindsperresjiktet og rød farge viser dampsperresjiktet. Konstruksjonen må være vindtett og damptett med egnede materialer.
Lufttetthet
Lufttettheten kontrolleres ved at det monteres en vifte i f.eks inngangsdøra slik at det dannes et undertrykk i huset.
Lekkasjetall
Fig. Eksempel på effekten av å forbedre en bygnings lekkasjetall (A) sammenliknet med effekten av å øke isolasjonstykkelsen i veggene (B). Tallene gjelder for en boligblokk med oppvarmet bruksareal (BRA) på 2 550 m 2 med moderat skjerming mot vind, balansert ventilasjon med 70 % varmegjenvinning, moderat vindusareal (15 % av BRA) og øvrige U-verdier i henhold til TEK10.

Ta kontakt for en fri, uforpliktende samtale og konsultasjon rundt våre tjenester.

Trenger du takst tjenester?

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle