Boligsalgsrapport - tilstanden til din bolig

En boligsalgsrapport er høyst aktuell ved salg av bolig, da den gir deg en grundig innsikt i boligens tilstand. Takstmann vektlegger spesielt de byggetekniske forholdene, som er av særlig betydning ved eierskifte. 

Hva er en boligsalgsrapport og hvorfor er det nødvendig?

En boligsalgsrapport er i prinsippet en tilstandsrapport, men til forskjell fra en vanlig tilstandsrapport legger takstmannen spesielt vekt på de byggetekniske forholdene, noe som er av stor betydning ved et eierskifte. 

Boligsalgsrapporten er skapt i fellesskap av takstbransjen. Dette betyr at den er standardisert, og dermed forenkler kjøperens mulighet til å sammenligne ulike boliger hvor det foreligger en boligsalgsrapport. Det er likevel viktig å understreke at boligsalgsrapporten – på lik linje som takst og tilstandsrapport – bygger på utstrakt bruk av kvalifisert skjønn

Hva sjekkes?

  • Enkel vurdering av elektrisk anlegg og branntekniske forhold
  • Kontroll av godkjente byggetegninger, dokumentasjon av arbeider som er utført på boligen, samt egenerklæringsskjema og sjekkliste fra eier
  • Boligens bygningsdeler beskrives og gis tilstandsvurdering
  • Arealmåling
  • Fuktmåling på utsatte steder

Er du klar for å finne verdien av ditt hjem?

Send oss en e-post, så svarer vi fortløpende når vi har mulighet.

Boligsalgsrapport fra Nortakst

Boligsalgsrapporten fra Nortakst er basert på NS 3600 – Norsk Standard for teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig. Våre takstmenn følger en detaljert sjekkliste, og vurderer nøye behovet for reparasjon, fornyelse og vedlikehold når boligens verdi beregnes. Rapporten gir en grundig beskrivelse og vurdering av bygningsdeler og byggtekniske løsninger, basert på takstmanns observasjoner.

For enkel lesbarhet har rapporten et sammendrag med oversikt over de viktigste forholdene ved boligen og en hoveddel hvor alle kontrollpunkter fremgår. Det blir utført visuelle observasjoner, og inspeksjon på tilgjengelige deler av boligen.

Tilstandsgrader

Det benyttes ”tilstandsgrader” for å angi eventuelle byggtekniske tilstandssvekkelser. Dersom informasjon om rom eller bygningsdeler er gitt tilstandsgrad TG2, TG3 eller TGiU er dette angitt i rapportsammendraget. Det gjør det enkelt for deg å raskt få oversikt over de viktigste forholdene ved boligen. Ytterligere opplysninger er gitt i hovedrapporten.

En undersøkelse viser at boligkjøpernes største bekymring er at boligens tilstand kan være dårligere enn forventet, med påfølgende uventede utgifter. Frykten er ikke ubegrunnet. Forbrukerrådet har også avdekket at syv av ti boliger viser seg å ha feil og mangler, og halvparten av dem oppdages ikke før seks år etter salget.

Tall fra forsikringsbransjen viser at så mye som 1 av 4 boligsalg ender i konflikt.

Når har man behov for en boligsalgsrapport?

Med en boligsalgsrapport får både selger og kjøper en tryggere bolighandel. Dersom du skal selge bolig anbefaler vi deg å få utarbeidet en boligsalgsrapport. Det å kunne fremlegge en fullstendig tilstandsrapport av boligen vil ikke bare skape en trygghet for kjøper, men også for deg som selger. Ved å kunne tilby grundig og utfyllende informasjon kan misforståelser unngås og konflikter forebygges. Rapporten gir kjøpere realistiske forventninger til boligen, og kan spare deg som selger for ubehagelige overraskelser i etterkant av at et gjennomført salg. 

Det er også viktig å understreke at boligsalgsrapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers plikt til å selv undersøke boligen, boligsalgsrapporten er et dokument som er utviklet for å oppnå økt trygghet for alle parter involvert i et eierskiftet. 

Ta kontakt for en fri, uforpliktende samtale og konsultasjon rundt våre tjenester.

Trenger du takst tjenester?

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle