VÅRE TJENESTER

Vi kan hjelpe deg med:

NorTakst bygger på stor fagkunnskap. Takstmannsyrket er meget omfattende og det stilles store krav til seriøsitet og etikk, nøyaktighet, objektivitet, fagkunnskap og god kjennskap til lover, forskrifter og bestemmelser.

 • Verdi- og lånetakster av all type fast eiendom
 • Tilstandsanalyser
 • Bedriftstaksering
 • Skadetaksering
 • Skjønn
 • Byggeadministrasjon
 • Byggelånskontroll
 • Tiltaksrapporter
 • Byggherreombud
 • Innbo & Løsøre
 • Konsulentbistand

Verditakst

Les mer

Boligsalgsrapport

Les mer

Tilstandsrapport

Les mer

Termografering

Les mer