Om oss

Nortakst AS

NORTAKST AS  er en av samarbeidspartnerne til Inspekta  www.inspekta.no  I tillegg samarbeider vi med andre firmaer ved større oppdrag. Dette gjør at vi kan tilby stor smidighet og hurtig respons.  Våre takstmenn jobber heltid og er følgelig oppgradert i markedet. Alle våre takstmenn er medlem av Nito takst eller Norges Takseringsforbund og innehar alle nødvendige godkjenninger for å drive taksering.

Våre takstmenn

Svein Wolmer er bygningsingeniør fra 1970, utdannet kommunal saksbehandler og driftsøkonom. Han har vært takstmann på heltid siden 1978, og jobber med saker over hele Norge, spesielt skjønn. Han var en av stifterne av NITO Takst og har vært fagansvarlig der i flere år. Har alle lisenser og godkjenninger innen fast eiendom unntatt landbruk.

Morten Landmark er utdannet tømrermester og bygningstekniker ved Drammen tekniske fagskole. Han har 17 års erfaring som tømrer/ tømrermester og har blant annet arbeidet med lafting, småhus-bygging og restaureringsarbeide for riksantikvaren i Oslo. Har arbeidet i Sporty skadeservice i Olso som håndverksleder, konsulent i OPAK og takstmann på heltid siden 1999. Arbeidsområde er for det vesentligste innen skader på bygninger, skjønn og bistand ved tvistesaker.

Morten Landmark
Morten LandmarkTakstingeniør / Bygningstekniker
Svein Wolmer
Svein Wolmer Bygningsingeniør